Kurser för klienter

Etisk monogami – en praktisk guide

Ett problem med normen är att den på samma gång är under- och överexponerad. Å ena sidan antas alla vilja ha monogama relationer, och relationstips utgår oftast från monogami. Å andra sidan handlar det sällan om hur man gör just monogami – medan det finns mycket stöd i hur man gör ickemonogama relationer på ett etiskt sätt. Syftet med den här kursen är att rikta spotlighten mot monogami och få konkreta verktyg för hur man kan bli bättre på att i monogama relationer följa sina värderingar och etiska kompass.

Under kursens gång får du:

 • En liten tillbakablick på hur monogami har sett ut genom historien
 • Lära dig om olika sätt man kan vara monogam på
 • Möjlighet att kartlägga hur just du fungerar som monogam
 • Genomgång av möjliga etiska risker i monogama relationer
 • Stöd för hur du kan hantera skillnader mellan dig och dina monogama (eller ickemonogama!) partners

wordswag_1564506868394

Om Tanja Suhinina

Tanja Suhinina är leg psykolog och sexolog. Hon har många års erfarenhet av att arbeta terapeutiskt, och syns ibland i media som expert på relationer och sexualitet. Tanja Suhinina driver mottagningen Eros & Psyke där hon möter personer som hamnat i svårigheter i relations- och sexlivet.

Det praktiska

 • 16 oktober
 • 18:00-20:30
 • Kammakargatan 62 i Stockholm
 • 600 kr inkl moms
 • Facebookevent

Anmälan

Anmälan är bindande. Kursavgiften faktureras i samband med kurstillfället.

Kurser för klienter

Öppna upp – workshop för par

Är ni ett par som funderar på att öppna upp förhållandet? Då har ni hittat rätt!

Vad har vi som är vuxna nu fått för bild av kärlek från samhället runtomkring? Låttexter har handlat om att den andra är den enda. Filmer handlar om att hjältinnan våndas och slits mellan två kärlekar, men måste välja en. Att man ”inte ser någon annan” ses som ett tecken på att man är en kärleksfull partner. Avsteg från monogami framställs som karaktärssvaghet, humor eller exotiska avvikelser från vad riktig kärlek egentligen är.

Ändå har allt fler börjat ifrågasätta huruvida monogam tvåsamhet verkligen är det enda sättet att ordna relationer på.

oppnaupprektangel

Den här endagsworkshopen riktar sig till par som har valt att öppna upp sitt förhållande. Kanske har ni varit tillsammans länge, men vill nu förändra relationen genom att öppna upp. Kanske har ni precis börjat träffas och vill att den här relationen ska vara friare än era tidigare förhållanden. Kanske har en av er erfarenheter av att leva ickemonogamt medan den andre är helt ny på det, och ni vill få en mer jämn start. Kanske finns det redan personer utanför paret som ni vill dejta tillsammans eller var för sig, och ni vill få en så bra start som möjligt.

Det praktiska

 • Lördagen 5 oktober kl 10-17 med lunchpaus
 • 1500 inkl moms/person
 • I workshopen ingår arbetsmaterial och personlig rådgivning från kursledaren. Workshopen är utformad på så sätt att det ingår övningar man ska göra med sin partner eller partners, därför får ni ut mest om ni kommer tillsammans.
 • Event på Facebook

Om Tanja Suhinina

Tanja Suhinina är leg psykolog och sexolog, och en av Sveriges största experter på flersamhet. Hon har framträtt i media med såväl egna erfarenheter som debattinlägg och expertkunskap som psykolog som inriktar sig på relationer. Tanja Suhinina har bidragit med kapitlet om Polyamori i läroboken HBTQ+, och driver idag mottagningen Eros & Psyke där hon möter personer som hamnat i svårigheter i relations- och sexlivet.

Anmälan

Anmälan är bindande.