Media

2007 kastades Tanja ut i offentligheten som nydebuterad författare, och har även medverkat i en del medieinslag i egenskap av polyamorös. Numera pratar hon ogärna om sitt privatliv, men medievanan finns kvar när hon på ett kunnigt och lättillgängligt sätt pratar om mänskligt beteende, sexualitet, relationer, hbtq och sexualitetsfrågor.

Kontakta Tanja om du vill ha henne i din artikel eller ditt program.

Poddar

Tv

Textmedia

Tanjas egna sociala media