Om Tanja

IMG_4029

Jag heter Tanja Suhinina och jag är leg psykolog med KBT-inriktning samt sexolog.

Psykologisk behandling

Under mina år som verksam behandlare har jag främst arbetat inom primärvården och i psykiatrin. Med grund i KBT och ACT har jag arbetat med patienter från hela Sverige, såväl på fysisk mottagning som online. De vanligaste besvären har rört sig om depression, ångest, kris och stress.

Sexualitet och relationer

Mitt intresse för sex och relationer har lätt att jag riktat in mig på det som psykolog, bland annat genom att ha läst ett masterprogram i sexologi. Att vara psykolog och sexolog är idag en ovanlig kombination. Utan den sexologiska biten hade jag haft svårt att hjälpa med specifika sexuella besvär, kunnat vara dömande kring patientens sexualitet och relationer, eller undvikit att tala om sexualiteten. Utan den psykologiska biten hade jag kunnat missa annan psykisk ohälsa som påverkar sexualiteten och definitivt varit sämre på att föra samtal på ett sätt som får klienten att känna sig sedd och förstådd.

Normer, samhället och HBTQ

HBTQ-kompetens är mer än bara faktakunskap. Visst hjälper det att kunna ord och fakta, men det handlar också om att förstå vad det innebär för klientens vardag. Det går inte heller att frikoppla klienten från samhället runtomkring – ens psykiska mående och möjligheter att agera påverkas av politiska beslut, normer, och hur man behandlas av andra. Jag tycker det är viktigt att ha dessa perspektiv med i terapirummet för att hjälpa patienten så bra som möjligt.

Polyamori

Ett område där jag är särskilt insatt är icke-monogama relationer, alltså förhållanden där man väljer att ha flera pågående relationer. Intresset för öppna relationer ökar, men vården och andra samhällsinstitutioner hänger ofta inte med och man riskerar att stöta på dömande behandling eller okunskap. Jag har engagerat mig i sådana relationer i över 15 år, levt ickemonogamt, följt svenska och internationella polyaktivister, medverkat i media och skrivit om flersamhet. Oavsett om du är nybörjare eller levt flersamt länge kan jag bemöta dig utan att döma, med kunskap och engagemang.