Mer om samtal

Här är några exempel på vad du eller ni kan söka hjälp med:

  • Frågor kring lust. Det är helt normalt att ens lust varierar över livet, och även att olika personer har olika nivåer av sexlust. Men dessa variationer och skillnader kan också leda till oro, sorg, ångest och problem i relationer.
  • Andra sexuella svårigheter. Prestationsångest som gör att du slaknar? Kan du få orgasm på egen hand men inte med partner? Känner du att din sexualitet har påverkats av sexuella smärtor eller jobbiga erfarenheter? Tillsammans hittar vi sätt på dig att få en bättre relation till din kropp, psyke och sexualitet.
  • Funderingar kring relationsformer. Tycker du att relationsanarki verkar lockande, men behöver stöd i att börja leva RA? Vill ni stänga till en tidigare öppen relation? Har du funderingar kring vilka former av monogami eller ickemonogami fpassar dig bäst? Völkommet att diskutera det med en kunnig och engagerad psykolog!
  • Oönskad sexualitet. Ibland tänder man på sådant som man helst inte vill tända på. I vissa fall är det kanske önskvärt att omvärdera sin syn på sexualitet och leva ut sina fantasier. I andra fall skulle det vara omoraliskt och olagligt att agera ut det man tänder på. Oavsett kan man behöva hjälp med att acceptera sig sjlv, försonas med sin sexualitet, och börja leva på det sättet man önskar.
  • Relationsproblem. Där det finns fler än en människa, där finns det också skillnader, slitningar och problem. Oftast klarar man av att lösa dem, men ibland vill man ta till professionell hjälp. Det finns möjlighet att boka längre besök för fler än en klient där alla inblandade relationer kan få hjälp att hantera sådant som inte fungerar.
  • Generella psykiska besvär som nedstämdhet eller stressande arbetssituation.

 

Det praktiska

Fysiska besök sker på Kammakargatan 62, i regel kontorstider mån-ons. Onlinebesök är mer flexibla. Ett enskilt besök tar 45 minuter och kostar 1200 kr, ett besök för fler än en tar 70 minuter och kostar 1600 kr. För bokning, journalföring och videosamtal används systemet Kaddio. Självklart gäller sekretess.