Varför har man sex

Varför har man sex är en arbetsbok där du får fokusera på drivkrafterna bakom din sexualitet. Boken består av tre avsnitt. Det första är en introduktion till hur man kan tänka kring motivation. I det andra möter du på över 40 drivkrafter som man kan styras i sin sexualitet (med exempel som visar hur det kan se ut i praktiken). I sista delen får du tillfälle att reflektera över vad som driver dig och om du vill förändra något.

Det går att arbeta med boken på egen hand eller tillsammans. Arbetsboken kan användas som en del i terapi eller på egen hand.

Varför har man sex är skriven av Tanja Suhinina, psykolog och sexolog som driver mottagningen Eros & Psyke.

Varför har man sex finns både som e-bok (PDF och E-pub) och som pappersbok (A5, 80 sid + omslag).

Vänligen använd detta formulär om du vill beställa ett större antal direkt från Tanja Suhinina.

Ur boken: