Sexologisk fortbildning för samtalsproffs

Sexualitet är en viktig del av många människors liv. Sexuella besvär är en vanlig medicinbiverkning eller en följdproblematik vid annan psykisk sjukdom. Ändå har många samtalsproffs aldrig fått lära sig hur man pratar om sexualitet. Den här kursen riktar sig till alla som behöver grundläggande sexologisk kompetens i sitt klientarbete.

Nu kan du anmäla dig till nästa omgång!

Kursen i mars var en strålande succé med fler sökande än de som fick plats! Därför sätter jag in ett extra tillfälle nu på vårterminen!

Kursinnehåll

Kursen kommer blanda teoretiska och praktiska moment med reflektion. Under två dagars gång kommer deltagarna att fördjupa sig i följande:

  • Sexuella dysfunktioner och andra vanliga sexuella besvär.
  • Hur man pratar om sexualitet i ett professionellt sammanhang.
  • Hur våra egna uppfattningar om sexualitet påverkar klientarbetet.
  • Vad dagens vetenskap säger om sexualiteten.
  • Vanliga sexmyter och hur man kan arbeta med dem kliniskt.
  • Behandlingsmetoder specifikt inriktade på sexuella besvär.
  • Att arbeta med sexualitet med hjälp av verktygen som deltagarna redan har.
  • Praktiska moment där deltagarna får öva på att prata om sexualitet, ta anamnes och jobba med behandling.

Sagt om kursen

Fantastisk kurs om ett ämne där många professionella ofta känner sig nervösa och ovana att gräva djupare. Det är så viktigt att få verktyg att kunna använda i sin praktik så att fler patienter kan få nya perspektiv, kunskaper och sätt att hantera sina utmaningar.

Du varvade teori och praktik på ett exemplariskt sätt. Tonen, humorn, exemplen och din glädje inför ämnet och stora kunskap kring sexologi var underbart att få ta del av. Sex, i tankar och handlingar, är en självklar del av livet och det bör också vara en lika självklar del av samtalen. Tack för att du hjälpt med det!

det är roligt, avdramatiserande och bra att lyssna på dig och ditt sätt att prata om sex! att man kan vara professionell samtidigt som man inte är tråkig, torr eller abstrakt i arbete med sex

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till psykologer, kuratorer, terapeuter och andra samtalsproffs som arbetar kliniskt. Då Tanja kommer från en grund av KBT kommer deltagarna som arbetar med KBT eller ACT känna igen sig extra mycket, men även deltagarna med andra teoretiska hemvister kommer att lära sig mycket nytt och få användning för sina metoder i sexologins tjänst.

Om kursledaren

Tanja Suhinina är något så ovanligt som legitimerad psykolog som dessutom har en masterexamen i sexologi. Hon driver en egen sexologisk mottagning i Stockhom och åker Sverige runt för att fortbilda personal kring sexologiska frågor. Hon har vid flera tillfällen hållit en endagsversion av den här kursen för vårdpersonal. Nu vill hon ta det ett steg längre och ge fler perosner möjlighet att få en ännu mer djupgående och utvecklande introduktion i hur man arbetar med klienters och patienters sexualitet.

Var och när?

1 och 2 juni 2023, 9:00-16:00 med pauser för fika och lunch.

Kursen kommer att hållas på distans över plattformen zoom.

Pris

2500 kr/deltagare, exklusive moms.

500 kr i early bird-rabatt för dem som anmäler sig före 8 april 2023.

Anmälan

Anmälan är bindande.