Sexologisk fortbildning för samtalsproffs

Sexualitet är en viktig del av många människors liv. Sexuella besvär är en vanlig medicinbiverkning eller en följdproblematik vid annan psykisk sjukdom. Ändå har många samtalsproffs aldrig fått lära sig hur man pratar om sexualitet. Den här kursen riktar sig till alla som behöver grundläggande sexologisk kompetens i sitt klientarbete.

Kursinnehåll

Kursen kommer blanda teoretiska och praktiska moment med reflektion. Under två dagars gång kommer deltagarna att fördjupa sig i följande:

  • Sexuella dysfunktioner och andra vanliga sexuella besvär.
  • Hur man pratar om sexualitet i ett professionellt sammanhang.
  • Hur våra egna uppfattningar om sexualitet påverkar klientarbetet.
  • Vad dagens vetenskap säger om sexualiteten.
  • Vanliga sexmyter och hur man kan arbeta med dem kliniskt.
  • Behandlingsmetoder specifikt inriktade på sexuella besvär.
  • Att arbeta med sexualitet med hjälp av verktygen som deltagarna redan har.
  • Praktiska moment där deltagarna får öva på att prata om sexualitet, ta anamnes och jobba med behandling.

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till psykologer, kuratorer, terapeuter och andra samtalsproffs som arbetar kliniskt. Då Tanja kommer från en grund av KBT kommer deltagarna som arbetar med KBT eller ACT känna igen sig extra mycket, men även deltagarna med andra teoretiska hemvister kommer att lära sig mycket nytt och få användning för sina metoder i sexologins tjänst.

Om kursledaren

Tanja Suhinina är något så ovanligt som legitimerad psykolog som dessutom har en masterexamen i sexologi. Hon driver en egen sexologisk mottagning i Stockhom och åker Sverige runt för att fortbilda personal kring sexologiska frågor. Hon har vid flera tillfällen hållit en endagsversion av den här kursen för vårdpersonal. Nu vill hon ta det ett steg längre och ge fler perosner möjlighet att få en ännu mer djupgående och utvecklande introduktion i hur man arbetar med klienters och patienters sexualitet.

Var och när?

23 och 24 mars 2023, 9:00-16:00 med pauser för fika och lunch.

Kursen kommer att hållas på distans över plattformen zoom.

Pris

2500 kr/deltagare, exklusive moms.

500 kr i early bird-rabatt för dem som anmäler sig före 23 december 2022.

Anmälan

Anmälan är bindande.